GIO

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

“Sürdürülebilirlik, artık çevreye daha az kötülük yapmak değil, daha çok iyilik yapmak.” Demiş Jochen Zeitz. GIO'da biz, gerek şirket, gerek bireyler olarak işimize bu anlayışla yaklaşıyoruz. Çevre korumada dünyanın en yüksek standartlarını belirleyen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak için çalışmalarımıza başladık.

Daha iyi bir dünyaya giden yol, iş hayatımızda daha iyi standartlara sahip olmaktan geçiyor, biliyoruz.

Daha iyi bir dünyaya giden yol, iş hayatımızda daha iyi standartlara sahip olmaktan geçiyor, biliyoruz.

EKOLOJİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • İşimizin doğasına uyuyor, enerjiyi her alanda verimli kullanıyoruz.
 • Daha az doğal kaynak, daha çok geri dönüştürülebilir kaynak tüketiyoruz.
 • Atık yönetiminde en yüksek dünya standartlarını uyguluyoruz, çıktılarımızı en aza indiriyoruz.
 • Tüm faaliyetlerimizi çevre mevzuatına ve bu konudaki kanunlara uygun şekilde gerçekleştiriyoruz.
 • Projenin İklim Etkisi

EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • Sürdürülebilirlik uygulamalarını benimseyerek, şirketin verimlilik ve karlılığına katkı sağlamak.
 • Finansal ve operasyonel sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak tüm hissedarlarına değer yaratmak.
 • Ülke ekonomisinin sürdürülebilirliğini gözeterek, fosil yakıt kullanımını en aza indirgeyecek projeler geliştirmek.
 • Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına ticari faaliyetlerimizde özen göstermek.
 • Projenin Türkiye Ekonomisine Katkısı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİMİ

 • GIO'nun tüm çalışanları, çevre koruması ve sürdürülebilirlik eğitimleri alıyor.
 • Ülkemizde ve dünyada sürdürülebilirlik konusundaki gelişmeleri takip ediyor, tüm iletişim platformlarında müşterilerimiz ile paylaşıyoruz.
 • Çevre ile ilgili çalışmalarda hükümetimizin politikalarına destek oluyor, geliştirilmesi için destek veriyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

DETAYINI GÖR

KARBON AYAK İZİ RAPORU

DETAYINI GÖR

ÇALIŞMA HAYATINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • GIO, sosyal ve çevresel konulara duyarlılık sağlayan, toplum için ortak değer yaratan toplumun yaşam kalitesini iyileştirerek mutlu bir toplum oluşmasına katkı sağlayan çalışmaların desteklenmesi hedefler.
 • GIO, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışında gençlere, engellilere, kadınlara ve hayvanlara ayrı bir pencere açar. Pozitif ayrımcılık yapar.
 • Sosyal sorumluluk anlayışımız ekonomik faaliyetlerimizin etkileri ve sonuçlarına bağlı değildir. Sosyal sorumluluk anlayışımızda öncelik insan, toplum ve doğadır.

SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞIMIZ

 • GIO, sosyal ve çevresel konulara duyarlılık sağlayan, toplum için ortak değer yaratan toplumun yaşam kalitesini iyileştirerek mutlu bir toplum oluşmasına katkı sağlayan çalışmaların desteklenmesi hedefler.
 • GIO, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışında gençlere, engellilere, kadınlara ve hayvanlara ayrı bir pencere açar. Pozitif ayrımcılık yapar.
 • Sosyal sorumluluk anlayışımız ekonomik faaliyetlerimizin etkileri ve sonuçlarına bağlı değildir. Sosyal sorumluluk anlayışımızda öncelik insan, toplum ve doğadır.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DETAYINI GÖR

SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI

DETAYINI GÖR

ISO BELGELERİ

DETAYINI GÖR